Category: Học Tiếng Pháp Online

  • Tiếng Pháp Trung Cấp Online A2B1 Online

    Tiếng Pháp Trung Cấp Online A2B1 Online

    Học Tiếng Pháp Trung Cấp Online A2B1 Online không buồn ngủ – Lên trình B1 chỉ sau 35 buổi 👀 Học qua video bài giảng độc quyền và 41h tương tác trực tiếp, nói không với đọc-chép 🎙 Đến lớp là bật mic liên tục để luyện nói và chữa phát âm 🌏 Vừa học…

  • Tiếng Pháp Sơ Cấp Online A0A2 Online

    Tiếng Pháp Sơ Cấp Online A0A2 Online

    Năm mới học Tiếng Pháp Sơ Cấp Online kiểu mới Lưu vĩnh viễn và xem Video Bài Giảng bất cứ lúc nào Video Call luyện nói và chữa bài vào thời gian rảnh Nhiều giờ chữa bài nói, tương tác 1-1 với giảng viên Tăng khả năng nghe nói nhờ kiến thức Ngữ âm học…